Titel project:

Beneficiaire:

Gevraagd bedrag:

Plaats:

Kruidenierswaren

Alassane Lancari Kaboré

300 euro

Ouagadougou, Burkina Faso

2018-04 Alassane Lancari Kaboré

Alassane Lancani Kaboré is getrouwd en vader van twee kinderen, een jongen en een meisje. Daarnaast woont de dochter van zijn broer bij hem in en ook nog drie jongere broers en zijn moeder. Al met al een gezin van 9 personen.

 

Meneer Kaboré is lichamelijk gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij verdient de kost met in- en verkoop van granen en hij heeft voor het huis een kleine kruidenierswinkel.

Hij verdient er genoeg voor het dagelijks eten voor het grote gezin, maar heeft moeite om jaarlijks het schoolgeld voor 4 van de jongelui bij elkaar te krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouagadougou, 7 april 2018

 

Yessa Diarra, uitvoerend coördinator Burkina Faso Stichting MOP

Lenie Hoegen Dijkhof, bureau coördinator

 

Vandaar dat meneer Kaboré de Stichting MOP vraagt te willen helpen met het uitbreiden van zijn winkelvoorraad om die inkomsten uit te kunnen breiden. De kosten daarvoor zijn 300 euro.

 

 

 

 

MOP heeft hem in de maand juni 2018 met een bedrag van 305 euro steun verleend voor de vergroting van zijn voorraad zodat hij de winst kan vergroten en makkelijker het schoolgeld kan betalen.

 

 Uit zijn rapportage blijkt dat hij in de maanden augustus, september en oktober een winst van € 200,- heeft weten te genereren uit de verkoop van de met steun van MOP ingeslagen voorraden. Deze opbrengst komt uit een combinatie van de steun van MOP en zijn eigen inbreng.

 

 

Meneer Kaboré dankt MOP voor de steun, maar geeft ook aan dat hij graag nog wat meer steun zou hebben om  zijn familie beter te kunnen onderhouden.