Titel project:

Beneficiaire:

Gevraagd bedrag:

Plaats:

Timmerman's uitrusting

Julien Kiemdé                                       Dit project werd mogelijk gemaakt door de gift van een MOP-donateur.

540 euro

Ouagadougou, Burkina Faso

2019-09  Julien Kiemdé

Julien Kiemdé is 42 jaar en volledig doof, spreekt gebarentaal. Hij is getrouwd met Biba Zida en ze hebben samen vier kinderen. De jongste Elsa van bijna een jaar is astmatisch en we hielpen het gezin vanuit de noodkas voor een ziekenhuisopname en medicijnen. Elsa moet continu medicijnen gebruiken en is vaak ziek. De oudste zit op de middelbare school. Het gezin woont in Ouagadougou.

 

Julien is van beroep metaalbewerker, met name in het vervaardigen van raamroosters. Hij beheerst ook het vak van timmerman. Hij heeft geen vast werk en het is vaak sprokkelen om het gezin te onderhouden. Zijn vrouw Biba is kantoorschoonmaakster bij een kleine organisatie.

 

Julien wil thuis voor zichzelf een werkplaats voor metaalbewerking en timmeren opzetten. Hij wil met name kleine meubels maken en tegelijkertijd dove jongelui opleiden in het vak.

 

Hij heeft een aanvraag ingediend met een lijst van timmergereedschap en hout, planken, spijkers. In totaal kost het project 429.000 CFA. Zelf kan hij 75.000 CFA bijdragen en de vraag aan MOP is om 354.000 CFA = 540 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                    

 

Ouagadougou, 29 juni 2019

 

Yessa Diarra, uitvoerend coördinator Burkina Faso Stichting MOP

Lenie Hoegen Dijkhof, bureau coördinator