2007 - 2017

Moeders Ontwikkelings Projecten

Stichting Moeders Ontwikkelings Projecten

Burgemeester Cormanstraat 7
5251 DJ Vlijmen


Telefoon: 073 5115729
Bankrekening: NL23 RABO 0123 4678 37
Fiscaal nummer 816111868


Ons Bestuur:


Henk Dekkers, voorzitter
Nol Hoegen Dijkhof, penningmeester
Rob Belle, secretaris


Doel en middelen:


1. De stichting heeft ten doel: het helpen van mensen in ontwikkelingslanden (in het bijzonder Afrika, Azië en Latijns Amerika) die daar behoefte aan hebben, om op eigen kracht verder te komen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.


2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken middels kleinschalige projecten, geïnitieerd door de kinderen van moeder en/of de bestuursleden van de stichting. Als doelgroep gelden mensen met pit en talent die een steuntje in de rug nodig hebben alsmede kwetsbare individuen in de samenleving. Als werkterreinen worden onder meer de volgende programma's genoemd: Sharing Capacity (delen van kennis en ervaring), Zelfontplooiing (onderwijs, vakopleidingen, trainingen, workshops), (op)starters (opstap naar een zelfstandige onderneming) en Noodhulp.
In dat kader kan gedacht worden aan financiering van kosten voor opleidingen, trainingen en cursussen, lesmaterialen, werkstages, materialen, gereedschappen, werktuigen en dergelijke voor startende ondernemers, microkredieten, medische zorg, onderkomen, sociale hulp en alle andere vormen van kleinschalige hulp die het doel dienen.


3. De stichting beoogt niet het maken van winst.


JAARVERSLAG M.O.P 2018

 

 

Een jaar met de muur van Trump, privacy schandaal van Facebook, de thaise voetballertjes in de grot, de Stint, de moord op Khasoggi,  Brexit, huwelijk van Harry & Megan, terreuraanslagen in Bourkina Faso.

                                                                                                                                          

Maar ook een jaar waarin MOP verschillende mensen heeft kunnen helpen.

Door de gulheid van onze sponsoren zijn meerder projecten met succes afgerond. Een van de projecten was het sponsoren van een staaroperatie. De operatie is goed gelukt. Hiervoor onze dank en  ook die van kinderen van de zwemles en de club van dove vrouwen en alle andere mensen die geholpen zijn door de gulle donaties. De impact van het slagen van een project is groter dan enkel het project zelf. Wat niet in valuta is uit te drukken is de trots waarmee de mensen ,die door deze donaties geholpen zijn, in hun leven zijn gaan staan. Al onze projecten zijn te vinden op onze vernieuwde website. We hebben weer een aantal nieuwe projecten aangenomen, die ook op de website komen en die op  de voet gevolgd zullen worden door Lenie enYssa.

 

Verder is het gelukt om diverse materialen met de hulp van ZWO Geldrop te vervoeren naar Bourkina Faso. Onder andere de jassen kwamen op een opportuun moment, omdat het frisjes werd in Ouagadougou, en ze vonden meteen een goede bestemming. Ook de gebreide babykleertjes konden meteen uitgedeeld worden. Dank aan de nijvere breisters, en ga vooral door. We kunnen het gebruiken!       Ik hoop en verwacht dat MOP  ook in 2019 het verschil kan maken voor die kwetsbaren die dat steuntje in de rug nodig hebben.

Met vriendelijke groeten


Rob Belle, secretaris