Over onze stichting:

 

Ontstaan:

 

De stichting Moeders Ontwikkelings Projecten is op 29 april 2006 opgericht door de broers en zussen Hoegen Dijkhof uit Nunspeet. Zulks ter nagedachtenis aan en geïnspireerd door hun vanaf haar geboorte "Mop" genoemde moeder Aartje Hoegen Dijkhof - Berghuis. Zij bracht haar kinderen een sterk gevoel  voor sociale rechtvaardigheid en gelijkheid bij.

 

Logo:

 

De Teunisbloem: lichtje in het duister.   De Stichting MOP heeft de teunisbloem gekozen als logo om twee redenen. Deze bloem was de lievelingsbloem van Mop.    De teunisbloem is een echte zomerbloem die haar nieuwe bloemen pas opent tegen de avond, in de schemer. Elke zomer zagen we onze moeder op het muurtje geduldig zitten wachten bij de teunisbloem tot alle nieuwe bloemen zich geopend hadden. Zo werd de teunisbloem een mooi symbool voor onze stichting: enig geduld wordt beloond met een lichtje in het duister.

 

Doel:

 

Geïnspireerd door het rechtvaardigheids- en gelijkwaardigheidsgevoel van onze moeder mensen in ontwikkelingslanden helpen die een steuntje in de rug nodig hebben om op eigen kracht verder te komen.

 

Werkwijze:

 

Via en vanuit een direct contact tussen een van de familieleden en de mensen die gesteund worden. Het gaat om kleinschalige initiatieven.

Doelgroepen in ontwikkelingslanden:

Mensen met pit en talent die een steuntje in de rug nodig hebben. Kwetsbare individuen in de samenleving.

 

Werkterreinen:

 

Zelfontplooiing = onderwijs, vakopleidingen, trainingen, workshops

Opstap naar kleinschalige zelfstandige onderneming

Financiering van:

Opleidingen, trainingen en cursussen, lesmaterialen, werkstages.

Materialen, gereedschappen, werktuigen e.d.   voor startende onderneming, micro kredieten.

 

Noodhulp: medische zorg, onderkomen, sociale hulp.

En alle andere vormen van kleinschalige hulp die het doel dienen.

Werkgebieden:

 

Afrika, Azië en Latijns Amerika